Поиск по сайту:

TOO Asia Chemical Product

Цемент -  оптовые вагонные поставки, от 12000 тг за тонну ( навал, мешки, BIG BAG (1000 кг)

                 ПЦ М 400 Д 0

                 ПЦ М 400 Д 20

                 ССПЦ М 400 Д 0

                 ПЦ М 500  Д 0

                 ПЦ М 500 Д 0-Н

Известь

Гипсокартон - 8 мм,  9,5 мм,  12,5 мм от 750 тг

Селитра -  от 50000 тг за тонну

тел : + 7 (727) 329 70 07, 250 28 02, 250 28 03, 250 28 04

моб: + 7 701 565 77 00 , + 7 777 238 77 77, + 7 701 238 77 77, + 7 700 238 77 77

e-mail: miras288@mail.ru, m@acp.kz

Наш сайт :  www.acp.kz